Deverseverleiding.nl gebruikt cookies voor jouw gebruiksgemak. Meer weten?. Akkoord en sluiten
0165 - 312 606
klantenservice@deverseverleiding.nl
We groeien nog steeds elke dag! Bekijk onze vacatures 

Privacy

Wie zijn wij?
Wij zijn Deverseverleiding.nl, een onderdeel van Teunissen De Verse Verleiding. Wij zijn gevestigd aan de Nijverheidsweg 11, 4731CZ Oudenbosch, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 51229897. Wij zijn telefonisch te bereiken tijdens werkdagen tussen 09:00 t/m 17:00 of op zaterdag tussen 09:00 t/m 17:00 via 0165-312606. Of stuur een mail naar klantenservice@deverseverleiding.nl

Verantwoordelijke
Deverseverleiding.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Wat doen wij?
Op ons online platform kunnen verkopers van groente en fruit en klanten elkaar ontmoeten. Deverseverleiding.nl is dus een bemiddelaar. Dat houdt in dat Deverseverleiding.nl bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen jou en de verkopers.

Toepassing
Deze Privacyverklaring is van toepassing op al de contacten die wij als Deverseverleiding.nl met jou hebben. Bijvoorbeeld via de website of via contactformulieren.

Doeleinden
Deverseverleiding.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Eisen
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Welke gegevens?
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Uw bestelling
Voor jouw bestelling hebben we bovenstaande gegevens nodig. Daarmee kan jouw bestelling worden bezorgd. Ook kun je hierdoor op de hoogte worden gehouden over jouw bestelling. We geven jouw gegevens door aan de betreffende verkoper. We eisen van onze verkopers dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen.

Bij de verkopers
Op Deverseverleiding.nl bieden verkopers hun aanbod aan. Als je iets koopt bij een verkoper op Deverseverleiding.nl, kun je contact met die verkoper opnemen via een webformulier. Deverseverleiding.nl slaat de berichten, die je aan die verkoper stuurt, op. Zo kunnen we jou helpen als er vragen of problemen zijn. Met de opgeslagen berichten bekijken wij ook wat de verkopers doen. En we gebruiken de berichten om Deverseverleiding.nl te kunnen verbeteren.

Contactpersonen verkopers
Ook van onze verkopers slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Wij behandelen deze gegevens op dezelfde wijze als in deze verklaring beschreven.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dit kan per e-mail of via social media.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners, bijvoorbeeld voor de betaling. En uiteraard aan de verkopers. Dit in verband met de overeenkomen dienstverlening. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen (mede) gevestigd buiten de EU zijn. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij zullen jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies
We maken gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics (zie hierna). Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houdt er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestelling af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je ten allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie
Versie mei 2022